2017-12-21 14:12Nyheter

SEK Aktuellt

null

Nu finns nya numret av SEK Aktuellt för nedladdning från vår hemsida.

I SEK Aktuellt nr 4 kan du bland annat läsa intervjun med Åke Grahn, Vattenfall och Anders Bard, SWECO, om deras arbete med att ta fram den nya standarden för vibrationer i vattenturbiner vilket de belönades för med utmärkelsen IEC 1906 Award, om IEC General meeting 2017, Examensarbete kopplat till standard, Standardisering och innovation, och mycket mycket mer..

Trevlig läsning!

För en kostnadsfri prenumeration är du välkommen att hör av dig till oss.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh