2014-01-09 13:00Nyheter

SEK Preview hjälper dig att hitta rätt – kostnadsfritt

null

SEK Preview hjälper dig att hitta rätt – kostnadsfritt

Att ha fri tillgång till standarders inledningsavsnitt är särskilt till hjälp för samhällsaktörer som konsument- och miljöorganisationer och fackförbund. Det framhålls i en rapport från den särskilda arbetsgrupp som ordförandena i de båda euroepiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC tillsatt för att ta reda på hur man kan öka dessa gruppers engagemang i standardiseringen.

Genom funktionen ”Preview” på shop.elstandard.se erbjuder SEK Svensk Elstandard detta. Där kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

– På så sätt får man inte bara veta vad en viss standard har för syfte och vad den omfattar, man kan i förordet också i de flesta fall få veta hur den skiljer sig från den förra utgåvan – om det finns en sådan – och om den knyter an till någon annan standard. Genom innehållsförteckningen kan man snabbt få en uppfattning om innehållet och av hur omfattande de olika avsnitten är, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard.

 

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard