2018-04-20 13:46Nyheter

SEK Svensk Elstandard delade stolt ut utmärkelsen IEC 1906 Award

null

I går erhöll fyra av SEK Svensk Elstandards experter utmärkelsen IEC 1906 Award för sina exceptionella insatser och sina nyskapande prestationer inom sina respektive expertområden.

SEK Svensk Elstandards hade äran att dela ut utmärkelsen IEC 1906 Award för 2017 ut till följande mottagare:

Marcio Magalães de Oliveira, ABB AB som erhåller utmärkelsen för sina insatser inom IEC TC 22 Power electronic systems and equipment.

Martin Lindgren, Strålsäkerhetsmyndigheten, som erhåller utmärkelsen för sina insatser inom TC 76 Optical radiation safety and laser equipment.

Per Eriksson, PG Polymerkonsult, som erhåller utmärkelsen för sina insatser inom IEC TC 111 Environmental standardization for electrical and electronic products and systems.

Per Kaijser, RSC Technology, som erhåller utmärkelsen för sina insatser inom ISO/IEC JTC 1 Information technology.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh