2016-10-14 14:36Nyheter

SEKs vd i IECs styrelse

null

Sverige invalt i IECs Standardization Management Board.

Thomas Korssell, VD, SEK Svensk Elstandard, har valts in i IECs Standardization Management Board, SMB, för en period om tre år. Sverige innehar genom Korssells utnämning en av de 15 viktiga platserna i den tekniska styrelsen inom IEC. SMBs fokus ligger på att utveckla det internationella tekniska standardiseringsarbetet såväl inom befintligt arbete som inom nya, innovativa teknikområden.

– Deltagande i SMB ger en stor möjlighet att påverka utveckling av standardiseringsarbetet, och är en tillgång för våra svenska intressenter. Samtidigt som det är en stor utmaning som kräver stort engagemang. Därför ställs det också stora krav på de som nomineras till SMB. Thomas utnämning är ett stort erkännande av kompetens och engagemang, säger Ingvar Eriksson, IEC Manager hos SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson