2014-05-07 11:38Nyheter

Servicediagnostik enklare med ny standard

null

Servicediagnostik blir enklare med ny standard för ett öppet och märkesoberoende diagnosgränssnitt.

Liksom bilarna redan har det, får mer och mer apparater för hem, hushåll och byggnader ett digitalt gränssnitt för diagnos och undersökning. För att undvika att varje tillverkare tar fram sitt gränssnitt, finns det nu en standard för ett öppet och märkesoberoende diagnosgränssnitt, som kan användas av alla tillverkare. Med hjälp av standarden och existerande protokoll är det möjligt att till en låg kostnad implementera diagnosmöjligheter i olika produkter. Med en standardiserad lösning slipper också serviceverkstäder skaffa flera olika diagnosenheter från olika tillverkare, så snart man ska göra service på mer än ett fabrikat.

Standarden, som antagits av den internationella standardiseringsorganisationen IEC, bygger på det japanska gränssnittet echonet. IEC 62394, som den internationella standarden heter, har också blivit europeisk standard, EN 62394, och har nu också fastställts som svensk standard SS-EN 62394 av SEK Svensk Elstandard.

I standarden specificeras krav på diagnosprogram, för produkter med ett digitalt gränssnitt. Gränssnittet kräver en yttre dator (PC eller specialutrustning) där programvaran för servicediagnostik kan laddas ner. Standarden omfattar både mjukvara i diagnosenheten och mjukvara och andra funktioner i själva produkten.

I standardens titel används ordet ”hemelektronik”, men det mesta är ju elektroniskt idag och standarden kan förstås också användas för tvättmaskiner, värmepumpar och liknande.

SS-EN 62394, Gränssnitt för servicediagnostik för hemelektronik – Implementering för echonet

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson