2019-12-03 13:25Nyheter

Skydd mot cyberangrepp

null

Ett elnät som också är motståndskraftigt mot IT-störningar och cyberangrepp, hur ska man tänka? Ny rapport är en bra början.

Många råd finns det, men någonting klart och strukturerat att utgå från finns i en rapport som ställer upp fem pelare att basera arbetet på. Först bör man utgå från att motståndskraft (”resilience”) bör vara den övergripande strategin för att säkerställa verksamhetens kontinuitet, det är nummer ett. Sedan bör säkerheten redan från början vara inbyggd i systemet och verksamheten (”security by design”).

Nummer tre är att man inser att det är skillnad mellan driftmiljön (”OT”) och den administrativa miljön (”IT”) och nummer fyra att man måste bestämma hur de olika affärsprocesserna är utsatta för risker, hur man begränsar riskernas eventuella följdverkningar och hur man sedan – inte minst viktigt – håller processerna uppdaterade. Den femte och sista pelaren bygger på att man drar nytta av andras erfarenheter, i form av standarder och vägledningar. Sådana finns och de är vid det här laget ganska mogna.

Rapporten, Cyber security and resilience guidelines for the smart energy operational environment, är på tjugo sidor och kan läsas och laddas hem här, där du också kan hitta en mängd andra rapporter och information från IEC.

Rapporten kommer från IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Inom IEC arbetar specialister från hela världen tillsammans, t ex inom elkraft och smart industri. I Sverige organiseras deltagandet av SEK Svensk Elstandard, som också är utsett som svensk standardiseringsorganisation av regeringen, elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson