2022-01-13 16:07Nyheter

Skydd mot kraftiga elektromagnetiska störningar

null

Ibland kan man se notiser om elektromagnetiska högeffektvapen, som kan användas i krig för att slå ut och förstöra fiendens elektronik – i både militära och civila mål. Det finns skyddsmetodermetoder, bland annat i standarder. De kan även användas för att öka skyddet mot fredstida störningar, till exempel mot olika transienter som förorsakas av åska.

Nu startar ett arbete med att göra en standard med vägledning hur man skyddar utrustning och installationer i fastigheter mot yttre elektromagnetisk påverkan av olika slag. Arbetet startar inte från noll. Sedan snart tjugo år finns en teknisk rapport från den internationella standardiseringsorganisationen IEC som handlar om just detta och meningen är att arbetet ska bygga vidare på den. Svenska intressenter är välkomna att delta genom SEK TK 77C inom SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen inom el och elektronik.

 

Elektromagnetiska hot

Den tekniska rapporten som finns, IEC TR 61000-5-6, har titeln Electromagnetic compatibility (EMC) – Installation and mitigation guidelines – Mitigation of external EM influences, och den planerade standarden kommer förmodligen att få samma titel. Den behandlar installationer i byggnader för industri, handel och bostäder och ger vägledning för att begränsa elektromagnetisk påverkan på fastigheter, så att den elektromagnetiska kompatibiliteten (EMC) upprätthålls för de elektriska och elektroniska systemen. Särskilt behandlas skärmning mot påstrålade störningar och begränsning av ledningsbundna störningar. Läs mer i preview på de första avsnitten i IEC TR 61000-5-6.

 

En beskrivning av hur man särskilt skyddar installationer mot verkan av kraftiga avsiktliga störningar från kärnvapen (HEMP) och andra konstgjorda källor (IEMI) ges i SEK TS 61000-5-10, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 5-10: Vägledning för installation och skydd – Skydd av anläggningar mot HEMP och IEMI. Den ger även en översikt över övriga IEC-publikationerna inom området. Se preview på den här.

 

IEC är den organisation där specialister från olika länder tillsammans arbetar fram internationella standarder inom el och elektronik. Där finns en grupp som arbetar med den här typen av frågor, IEC SC 77C, High power transient phenomena. Svenska intressenter deltar genom motsvarande teknisk kommitté SEK TK 77C, Skydd mot elektromagnetiska högeffekttransienter, som organiseras av SEK Svensk Elstandard.

 

EMC och skydd

De flesta EMC-standarderna tas annars fram i grupper inom IEC där svenska företag, verk och myndigheter deltar genom den tekniska kommittén SEK TK EMC Elektromagnetisk kompatibilitet. Åskskydd hanteras i SEK TK 81 Åskskydd, där den stora åskskyddsstandarden IEC 62305 för närvarande är under revision. SEK har även gett ut SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken. Läs också mer om den allmänna riskbedömningsstandarden SS-EN IEC 31010.

 

SEK Svensk Elstandard, som är svensk standardiseringsorganisation med ansvar för samma områden som IEC, har även flera grupper som tar fram standarder med fokus på andra skyddsaspekter. Cybersäkerhet är t ex aktuellt inom olika branscher och i SEK TK 79 Larmsystem arbetar man med standarder för olika typer av larm, t ex för perimeterskydd. Standarder från IEC blir normalt även europeisk standard, EN, vilket bland annat ger dem en särställning vid offentlig upphandling.

 

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑Standard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk