2016-11-21 12:38Nyheter

Småföretag och standardisering

null

Vecka 47 är den europeiska småföretagsveckan, European SME week.

Standardiseringen, som vi känner den, drivs av de företag (organisationer, myndigheter osv) som är intresserade av gemensamma lösningar eller vägledningar i sådana frågor där de förstår att de inte är ensamma om problemen, utan förmodar att också andra är i samma situation och vill delta och bidra till ett gemensamt resultat. Standardiseringen är ingen sluten klubb, utan är öppen för alla som är intresserade att bidra, aktivt i arbetet eller med synpunkter på förslag och utkast.

I standardiseringen deltar de små och medelstora företagen på samma villkor som andra. På det elektrotekniska området sker nästan allt arbete med standarder på internationell eller europeisk nivå, inom organisationerna IEC respektive CENELEC, och de svenska tekniska kommittéer som organiseras av SEK Svensk Elstandard är till största delen svenska referensgrupper för det arbetet. Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 och standarden för maskiners elutrustning SS-EN 60204-1 är exempel på standarder som används av många små och medelstora företag.

SEK Svensk Elstandard är en av tre svenska standardiseringsorganisationer och svarar för standardiseringen på elområdet i Sverige. För att underlätta för de småföretag som är med i de svenska grupperna att också engagera sig aktivt i det som sker internationellt, har SEK ett program med reseersättning till dem som deltar i möten i tekniska grupper utomlands. Programmet har funnits några år och varit en stor framgång. Det utökas nu, från att ha gällt dem som är utsända till möten i de internationella och europeiska tekniska kommittéerna – där man representerar den nationella gruppen – till att också gälla dem som axlar ett större ansvar som ordförande eller sekreterare i internationella och europeiska kommittéer eller arbetsgrupper.

Genom en slimmad och effektiv organisation försöker SEK Svensk Elstandard hålla avgifterna för deltagande på en låg nivå, något som är särskilt viktigt för de mindre företagen. Ideella föreningar, som t ex konsument- och miljöorganisationer, deltar utan avgift. När förslag till standarder är öppna för allmän remiss, kan den majoritet av dem som har sin grund i det internationella arbetet inom IEC kommenteras direkt on-line på nätet. Det är en möjlighet som också av EU-kommissionen nämnts som särskilt gynnsam för de små och medelstora företagen. Läs mer om dem och deras deltagande i standardiseringen här.

Internationella och europeiska standarder bidrar till att minska företagens kostnader vid export, genom att eliminera tekniska särlösningar för olika länder. Gemensamma europeiska standarder har öppnat den europeiska inre marknaden, vilket också anses gynnsamt för de mindre företagen. EU har utropat vecka 47, den 21 – 27 november, till den europeiska småföretagarveckan – the European SME Week. Läs mer om den och de olika evenemangen här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson