2019-01-21 16:12Nyheter

Smart industri

null

Beskrivningen av förhållanden i digitaliserad industri utgår från referensarkitekturen RAMI4.0.

Om man börjat sätta sig in i vad ”Industri 4.0”, eller ”industrins digitalisering” kan handla om, kan man hämta en del ur skriften ”Relation between I4.0 Components – Composite Component and Smart Production” från tyska Plattform Industrie 4.0. Den är på engelska och kan laddas ner: här. Utgivare är det tyska handels- och energiministeriet (BMWi) i samarbete med industriorganisationen ZVEI.

Skriften fokuserar på förhållanden mellan olika slags tillgångar – också ”objekt” och ”saker” – i en produktionsprocess. Sammansatta tillgångar beskrivs också, liksom sammansatta komponenter, med exempel från olika tillämpningsområden. Särskilt behandlas smarta produkter i orderstyrd produktion. Framställningen bygger på den internationella referensarkitekturen RAMI4.0.

Det finns en koppling till den fransk-italiensk-tyska rapporten ”The Structure of the Administration Shell”. RAMI4.0 beskrivs i SEK TR 63088, se preview på de inledande avsnitten här.

Några standardserier som särskilt nämns är IEC 62832 om ”digital factory” – där bland annat en del är på gång om ”digital factory for life cycle management of production systems” – och IEC 61360 om dataelementtyper och tillhörande klassificeringsschema. Till den hör också databasen IEC CDD som finns fritt tillgänglig på https://cdd.iec.ch.

Arbete med dessa, och med de flesta andra standarder som nämns i dokumentet, organiseras i den internationella standardiseringsorganisationen IEC. IEC 62832 i gruppen IEC TC 65 och IEC 61360 i IEC TC 3. Också svenska företag, högskolor och andra kan delta och bidra i arbetet – och hålla sig informerade – genom de svenska spegelgrupperna SEK TK 65 respektive SEK TK 3. De organiseras av SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är svensk medlem i IEC och som också fastställer svensk standard inom motsvarande områden. Se mer på elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström