2015-06-23 10:59Nyheter

Smarta elnät

null

Ny standard knyter samman ontologier för smarta elnät och komponentbibliotek.

En ontologi är, i det här sammanhanget, en samling begrepp, föremål och processer som finns inom ett kunskapsområde och vilka relationer de har. Ontologier har en central betydelse vid modellering och uppbyggnad av stora system.

Genom den nya standarden IEC 62656-3 skapas en möjlighet att överföra den ontologi för smarta elnät som definierats i CIM, den gemensamma informationsmodellen, till tillämpningar som baseras på den generella modell för artikelbibliotek som definieras i IEC 61360 och ISO 13584. Standarden möjliggör också överföring åt andra hållet.

Den gemensamma informationsmodellen, CIM, som definieras i serierna IEC 61968 och IEC 61970 ger ett standardiserat sätt att representera alla de objekt som behövs för att modellera driften av ett elnät. I modellen ingår både klasser och attribut för objekten och deras inbördes förhållanden. En ontologi enligt CIM ges i UML-format i IEC 61970-301 och i RDF-format i IEC 61970-501.

Liksom IEC 61360 har IEC 62565 tagits fram inom den tekniska kommitté IEC TC 3 som arbetar med dokumentationsfrågor i en vid bemärkelse: ”Information structures and elements, identification and marking principles, documentation and graphical symbols”. Genom den motsvarande TK 3 som organiseras av SEK Svensk Elstandard deltar också svenska företag i detta arbete. Strukturering, beteckning och dokumentation av produkter och anläggningar beskrivs i SEK Handbok 439. Läs mer om SEK TK 3 här och SEK TK 57 här.

De här internationella standarderna från IEC har också antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard (SS-EN) av SEK Svensk Elstandard. ISO 12354-serien har fastställts som svensk standard (SS-ISO) av SIS. Genom funktionen preview i SEK Shop kan vem som helst för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.

Se preview här på SS-EN 62656-3, Registrering och överföring av standardiserade ontologier för produkter med (hjälp av datasatser i form av) kalkylblad - Del 3: Gränssnitt för den gemensamma informationsmodellen (CIM)

Se preview här på SS-EN 62656-1, Registrering och överföring av standardiserade ontologier för produkter med (hjälp av datasatser i form av) kalkylblad - Del 1: Logisk struktur för datasatser

Se preview här på SS-EN 61968-1, Integrering av tillämpningar för elförsörjning - Systemgränssnitt för distributionssystemstyrning - Del 1: Gränssnittsarkitektur och allmänna fordringar

Se preview här på SS-EN 61970-301, Gränssnitt för EMS (EMS-API) - Del 301: Grund för gemensam informationsmodell (CIM)Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin