2016-08-30 08:03Nyheter

Smarta elnät – En hel konferens om en standard?

null

Ja, IEC 61850 är inte bara en standard, utan en hel serie med standarder, specifikationer och rapporter – och den är själva kärnan i arbetet att modernisera elförsörjningen och att möjliggöra en större andel förnybar produktion.

IEC 61850 utvecklades från början för stationsautomatisering men har efter hand utvidgats till hela elkraftsystemet. IEC 61850 öppnar också nya möjligheterna att analysera och följa upp händelser i nätet och att identifiera trender och bättre planera förebyggande underhåll. I takt med att utrustning och system utformas för IEC 61850, kommer nya krav på kunskaper och kompetens hos personal på olika nivåer.

Konferensen IEC 61850 Europe 2106 som hålls den 18 – 20 oktober i Amsterdam kommer bl a att belysa specifikation och utformning av system med flera leverantörer, underhållsplanering och användning av standarden i stationer och i nät med ökande andel förnybar produktion.

En översikt över aktuella delar av IEC 61850 kan man få hos IEC, som är den internationella organisationen för standardisering på elområdet, på https://www.iec.ch/homepage. De flesta IEC-standarderna fastställs också som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. Genom SEK deltar också svenska företag, myndigheter och högskolor i arbetet med att utveckla IEC 61850.

Läs mer här här.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström