2018-08-14 15:13Nyheter

Smarta elnät – Reviderad standard för gränssnitt för nätdrift

null

Det pratas kanske inte så mycket om smarta elnät nu. Men arbetet pågår. Aktuell är en reviderad standard för gränssnitt för nätdrift. 

Är det inte nya standarder som kommer ut, så är det reviderade utgåvor av sådana som funnits ett tag. En sådan är SS-EN IEC 61968-3, som beskriver gränssnitt för nätdrift och som är en del i serien med standarder för systemgränssnitt för distributionssystemstyrning.

SS-EN IEC 61968-3 (IEC 61968-3) ger en möjlighet att övervaka utrustningens tillstånd och förhållanden i stationer i nätet och att hantera laster, lokalisera klagomål och leda servicepersonal i fält. Den funktionalitet som standarden beskriver kan antingen implementeras som ett integrerat avancerat system för distributionsstyrning eller som flera separata funktioner – OMS, DMS och SCADA.

Den nya utgåvan ersätter den tidigare från 2010. Den innehåller bland annat flera nya meddelanden och en helt ny bilaga med några illustrativa användningsfall (use cases). Se preview på SS-EN IEC 61968-3 här.

På gång är bland annat en ny del 5 om ”distributed energy optimization” SS-EN IEC 61968-5 och en revision av del 4 SS-EN IEC 61968-4 om ”interfaces for records and asset management”. Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, automatiskt uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.

Liksom flertalet övriga standarder för smarta elnät (t ex IEC 61850-serien) sker arbetet med IEC 61968 i den tekniska kommittén IEC TC 57, där svenska specialister deltar genom motsvarande grupp, SEK TK 57, läs mer här.

IEC är den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. SEK Svensk Elstandard är sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC och är också utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström