2016-09-08 15:54Nyheter

Smarta städer

null

Internationell överenskommelse ska ge effektivare standardisering

Alla är överens om att en utveckling mot smartare och mer hållbara städer och samhällen kräver ett ökat samarbete kring tekniska lösningar, tjänster, gränssnitt och liknande.

I en uppföljning av det stora internationella mötet ”Smart city forum” i Singapore i juli, har de ledande standardiseringsorganisationerna nu träffat en överenskommelse om samarbete inom området. Det är de tre internationella IEC, ISO och ITU (som dock är ett FN-organ), de tre europeiska CEN, CENELEC och ETS och den amerikanska IEEE som nu kommit överens om att utbyta information om planer och nya projekt och att tillsammans arbeta för att undvika överlappande arbeten.

I Sverige är SEK Svensk Elstandard den organisation som är medlem i IEC och CENELEC, SIS Swedish standards institute är medlem i ISO och CEN och ITS är medlem i ETSI.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard