2016-03-15 08:22Nyheter

Smarta städer

null

Internationellt erfarenhetsutbyte i Singapore i juli

Betydande förbättringar och nya möjligheter är att vänta när städernas olika system förbinds med varandra, fysiskt eller virtuellt. Det är dock lättare sagt än gjort, de flesta sådana system är konstruerade och byggda av olika leverantörer.

World Smart City Forum (#WorldSmartCity2016) kommer att undersöka hur det kan åstadkommas och peka på vilka verktyg som redan idag finns tillgängliga för att hjälpa städer att nå sina mål snabbare, effektivare och med bättre resultat. Lösningar i olika städer kan utnyttjas också av andra och kan därigenom lyfta flera städer till en smartare nivå.

World Smart City Forum äger rum i Singapore den 13 juli, tillsammans med the World Cities Summit och Singapore International Water Week. World Smart City Forum arrangeras av IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik, med bistånd från de båda andra internationella standardiseringsorganisationerna ISO och ITU.

Frans Vreeswijk, IECs generalsekreterare säger: ”Städer är enorma system med oräkneliga delsystem. Alla använder elektricitet för att transportera människor och saker, samla data och utbyta information. Redan idag påverkar IEC allihopa. Mer än någonsin behöver många olika organisationer samarbeta för att bidra till att göra städer smartare. Teknikintegration är en särskild utmaning som kräver partnerskap och allianser. Det är vad vår community på nätet och World Smart City Forum försöker åstadkomma.” Läs mer om smarta städer och IEC här.

Svenska företag, myndigheter, organisationer och högskolor deltar sedan 1907 i arbetet med att skriva internationella standarder och vägledningar inom IEC, genom att vara med i någon av de tekniska kommittéer som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den svenska standardiseringsorganisationen på elområdet. Exempel på teknikområden för smarta städer, där svenska intressenter är aktiva, är eldriven lokaltrafik, processtyrning, larmsystem, medicinteknik, belysning och olika slags teknik för smarta elnät.

De flesta standarderna från IEC antas också som europeisk standard i CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell