2011-02-28 08:00Nyheter

Smulande kablar

null

Inkoppling av ljusarmaturer med halogenfria installationskablar

Under senare tid har det vid efterbesiktningar ibland visat sig att inuti ljusarmaturer har de avskalade installationskablarnas ledarisolering fallit av. Kvar finns ibland endast de nakna ledarna. Detta är givetvis helt oacceptabelt.

Bakgrunden till detta är att de enskilda isolerade ledarna i vanliga installationskablar inte är avsedda för den extrema miljö när det gäller UV-strålning och värme som uppstår inne i en ljusarmatur.

Vid inkoppling av ljusarmaturer måste hänsyn tas till att installationskabeln inte kommer att utsättas för direkt UV- eller värmebestrålning. Installationskabel och speciellt de isolerade ledarna är inte konstruerade för att tåla den miljö som uppstår i t ex en lysrörsarmatur om de inte skyddas mot direkt bestrålning.

För att skydda anslutningskabel och dess ledare kan armaturen förses med en skärm som hindrar direkt bestrålning. Isoleringen kan också skyddas genom en UV- och värmebeständig slang.

Troligen har detta problem blivit mer påtagligt när man ersatt PVC-isoleringen med olika halogenfria material. PVC-isoleringen påverkades också men den blev hård och stannade kvar längre på ledarna. De nya materialen verkar brytas ner och smulas sönder vilket lämnar ledare bara.

För att komma tillrätta med detta problem är det mycket viktigt att de som specificerar installationen likaväl som de som monterar armaturerna är medvetna om att miljön inne i armaturerna är mycket tuff och att normal installationsmaterial inte alltid klarar detta.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard