2012-10-17 13:38Nyheter

Solpaneler som byggnadsdelar

null

Solpaneler som byggnadsdelar - Byggnadstekniska fordringar på anordningar för direktomvandling av solenergi till el, prEN 50583 på remiss.

Det går allt mer mot att solcellsmoduler, som gör el av solljuset, blir en del av huset. Som dörrar och fönster, och inte någon extra detalj som sätts dit så att säga utanpå. De standarder för solceller som hittills funnits har handlat om de optiska och elektriska egenskaperna och hur de provas. Nu är det dags att beskriva de byggnadstekniska. Därför finns det inom den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC nu ett förslag om just detta: byggnadstekniska fordringar på anordningar för direktomvandling av solenergi till el. Förslaget, kallat prEN 50583, är på remiss från SEK Svensk Elstandard till den 16 november, se här.
 
Det innehåller bl a krav på mekanisk motståndskraft, brandtålighet och värmeisolering. En särskild del beskriver hur man provar förmågan att klara storm och snölaster. Eftersom solcellsmodulerna normalt placeras på tak ägnas särskild uppmärksamhet åt hur man provar deras förmåga att inte släppa igenom regn. 

Den svenska referensgruppen för det här europeiska arbetet är  SEK TK 82, Direktomvandling av solenergi till elenergi.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström