2017-11-23 12:37Nyheter

SS-EN 50155 reviderad

null

Ny utgåva av en standard för elektronik för krävande tillämpningar.

För elektronik för krävande tillämpningar finns en intressant europeisk standard, EN 50155. Den har nyligen reviderats och den nya utgåvan har nu fastställts som svensk standard, SS-EN 50155 utgåva 4.

Den nya utgåvan skiljer sig från den förra genom många små förbättringar och förtydliganden och genom tillägg av flera informativa bilagor, bland annat om driftförhållanden och med vägledning beträffande hårdvaran, till exempel om stressreducering för olika komponenter.

Standarden handlar egentligen om elektronik i lok och vagnar och andra rälsfordon. Det är en miljö som ställer höga krav på tålighet mot väder och vind och vibrationer och annan yttre påverkan. Det är också en tillämpning som kräver hög tillförlitlighet och långa tider mellan fel. Alla positioner på ett tåg är inte lika utsatta och i standarden skiljer man mellan olika placeringar utanpå och inuti, under och ovanpå tåget, och de olika påfrestningar som är aktuella på de olika platserna.

Westermo levererar elektronikprodukter för olika tillämpningar ombord i tåg. Mats Myhr, Senior Product Manager säger:
- På Westermo är on-board rail-produkter en av de viktigaste produktgrupperna och inom detta område betraktar vi EN 50155 som en bibel i designarbetet. Även bland kunderna world-wide är EN 50155-compliance det första som efterfrågas. På Westermo är vi mycket noggranna med att vara "true to specification" och där EN 50155 erbjuder flera alternativa specnivåer väljer vi alltid den tuffaste.

De europeiska standarder, som EN 50155, som man kommer överens om i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC, fastställs sedan som nationell standard i de 34 medlemsländerna. I Sverige som svensk standard, SS-EN, av SEK Svensk Elstandard. Den europeiska beteckningen EN är en gemensam nämnare och används därför ofta, t ex i reklam och offerter.

SS-EN 50155 innehåller fordringar på EMC och miljötålighet (som bygger på serien SS-EN 60068), särskilt mot vibrationer. Den innehåller också krav på utförande, märkning, dokumentation, isolationsprovning med mera. Särskilt kraven på uppförande vid avbrott och variationer i matningsspänningen är omfattande. Produkter som uppfyller kraven i SS-EN 50155 fungerar därför också i de flesta andra sammanhang, något som t ex Westermo använder i sin produktinformation.

En uppfattning om vad standarden omfattar kan man få av innehållsförteckningen, se preview här på SS-EN 50155, Järnvägstillämpningar - Elektronisk utrustning för rälsfordon. Med funktionen preview kan man för varje standard från SEK fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning. SS-EN 50155 omfattar inte programvara (SS-EN 50657, se preview här).

SS-EN 50155 är avsedd för tåg och ingår naturligt i specifikationer i de sammanhangen. Det utesluter inte att mycket av innehållet kan tjäna som vägledning också vid konstruktion av elektronik för andra krävande tillämpningar.

På järnvägsområdet är standarderna för el och elektronik internationella eller europeiska, eller båda samtidigt, och svenska företag och myndigheter – som Westermo – deltar i arbetet genom den grupp, SEK TK 9, som organiseras av SEK Svensk Elstandard, den äldsta av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson