2013-11-21 10:35Nyheter

Standard för sladdlös laddning av elbilar på väg

null

Induktiv laddning av elfordon – det vill säga laddning utan sladd eller strömavtagare är ämnet för ett förslag till internationell standard som nu är ute på remiss.

Att kunna ladda sladdlöst, t ex på parkeringsplatser eller hållplatser eller vid lastning och lossning, har uppenbara fördelar. Inga kontakter som måste passa, ingen sladd som kan bli överkörd. Laddningen sker från en platta – med en spole – i marken till en passande mottagarspole på fordonets undersida. När spolarna ligger ovanpå varandra, med en rimlig luftspalt emellan – överförs energin från den ena till den andra. Principen är densamma som för en transformator och samma metod används när man laddar eltandborstar.

Det finns ändå en del andra saker som måste stämma och som man måste vara uppmärksam på. Det gäller till exempel fordonets positionering ovanför spolen i marken och frågor kring elsäkerhet och elektromagnetiska fält, som blir lite annorlunda än vid vanlig laddning med sladd och kontakter (konduktiv laddning). Spolarnas utformning och passningen mellan dem påverkar hur effektivt laddningen sker och hur mycket omgivande elapparater riskerar att störas. En platta som är ingjuten i gatan eller fastlimmad ovanpå ett garagegolv måste kunna motstå väder och vind och tåla mycket åverkan utan att bli skadad på ett sätt som gör att förbipasserande kan utsättas för risker. Det ska ju inte heller flyta någon ström som kan ge fält runtomkring, när det inte står en bil för laddning ovanpå.

För att tekniken ska komma på banan, finns det en del krav som måste uppfyllas och tillhörande provningsmetoder som måste tas fram. Förslaget 69/256/CDV till kommande internationella standard IEC 61980-1, Electric vehicle wireless power transfer systems (WPT) – Part 1: General requirements, är ute på remiss till den 16 december och kan utan avgift beställas från SEK Svensk Elstandard här. På den sidan listas aktuella remisser löpande. Internationella standarder från IEC blir normalt också europeisk och svensk standard.

Den svenska referensgruppen för arbetet är SEK TK 69, Elbilsdrift.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson