2018-03-19 09:41Nyheter

Standard för utrustning för att mäta och samla energidata, t ex för energiledning enligt ISO 50001.

null

Att tillämpa ett energiledningssystem kräver mätning och insamling av uppgifter om energianvändningen. Det kan man göra manuellt, men ett automatiskt system med fjärravläsning är förstås enklare i längden.

För apparater i ett sådant system för insamling av energidata finns nu fordringar på egenskaper och prestanda samlade i den nya standarden SS-EN 62974-1, Övervakande och mätande system för insamling och analys av data – Del 1: Fordringar på utrustning.

SS-EN 62974-1 är särskilt tänkt att omfatta sådan utrustning som behövs för att följa principerna och vägledningen i standarden för energiledningssystem SS-ISO 50006 om utveckling och användning av baseline och energiindikatorer/nyckeltal, se preview på den här. Den omfattar också utrustning för övervakning av energieffektivitet i installationer enligt SEK TS 60364-8-1.

SS-EN 62974-1 gäller alltså för sådan fast monterad utrustning som till exempel kallas energiservrar, gateways och koncentratorer, men inte t ex elmätare eller ingående programvara.

Den nya standarden SS-EN 62974-1 innehåller bland annat fordringar på tålighet mot miljöpåverkan, som temperatur och luftfuktighet, och mot elektromagnetiska störningar (EMC). Den listar också minimifunktioner för olika typer av utrustning och prestandafordringar vid typprovning.

Standarden är framtagen i internationellt samarbete inom IEC och den svenska SS-EN 62974-1 överensstämmer helt med den internationella IEC 62974-1. Den har också antagits som europeisk standard och är därmed densamma i 34 europeiska länder. Arbetet har skett i den tekniska kommittén IEC TC 85, där svenska företag deltar genom motsvarande grupp SEK TK 85 Elektrisk mätutrustning, inom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.

Mest arbetar IEC TC 85 idag med två andra områden. Det ena gäller utrustning för provning, mätning och övervakning av skyddsåtgärder i elinstallationer, t ex för jordfelsövervakning och mätning av isolationsmotstånd, i serien IEC 61557 (SS-EN 61557).

Det andra området är standarder för grundläggande elektrisk mätteknik. Ett exempel på det är den nyligen utkomna SS-EN 62754 som lägger fast begrepp och metoder för beräkning av osäkerhet hos vågformsparametrar, se preview på den här. Även den är ett resultat av ett omfattande internationellt samarbete.

För sådant som berör elsäkerhet hänvisar SS-EN 62974-1 till SS-EN 61010-1, som just handlar om säkerheten hos elektrisk mät- och styrutrustning. För EMC-mätningar hänvisar den till olika delar i serien SS-EN 61000. Här får man kanske se upp, för utrustning som placeras i ställverk kan behöva tåla mer. Då kan man använda SS-EN 61000-6-5 som har högre immunitetsfordringar på utrustning för kraft- och transformatorstationer och liknande miljöer.

Genom att ha sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan man vara säker på att inte missa någon nyutgåva eller något tillägg, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström