2011-08-25 08:35Nyheter

StandarDays 21-22 september

null

Du kan nu registrera dig till CEN-CENELECs kostnadsfria 2-dagars informationsseminarium om den europeiska standardiseringen.

Du kan nu registrera dig till CEN-CENELECs StandarDays, ett kostnadsfritt 2-dagars seminarium om den europeiska standardiseringen som hålls i Bryssel den 21-22 september.

StandarDays riktar sig till aktörer från industrin, konsumentsidan, statliga verk, forskningscenter, akademia med flera som är nya inför den europeiska standardiseringen och som vill veta mer om CEN och CENELECs uppbyggnad.

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat så boka din plats redan idag.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard