2013-04-12 09:29Nyheter

Standarden för byggplatscentraler har nu reviderats

null

Standarden för byggplatscentraler har nu reviderats. SS-EN 60439-4 byter därmed nummer till SS-EN 61439-4.

Den stora genomgången av standardserien för kopplingsutrustningar för lågspänning har nu nått den del som behandlar byggplatscentraler. På samma sätt som de andra delarna av standarden byter också denna nummer, från SS-EN 60439-4  till SS-EN 61439-4. Den ska användas tillsammans med den allmänna standarden för kopplingsutrustningar för lågspänning, SS-EN 61439-1, som ersätter den tidigare SS-EN 60439-1.

En stor skillnad jämfört med den tidigare standardserien är att de tidigare hänvisningarna till typprovade eller delvis typprovade apparater har utgått och ersatts av ett omfattande avsnitt om verifiering av konstruktionen. Det finns flera möjligheter för tillverkaren att visa att produkten uppfyller de fordringar som finns i standarden, t ex genom provning eller olika slags beräkningar.

Den nya standarden ersätter alltså den tidigare SS-EN 60439-4 och senast i december 2015 ska nya byggplatscentraler tillverkas enligt den nya standarden. SS-EN 61439-1 är i grunden en internationell standard från IEC som antagits som europeisk standard.

Denna standardserie ligger inom arbetsområdet för SEK TK 17D. Som ledamot i en teknisk kommitté inom SEK får du bland annat tillgång till standarder inom arbetsområdet och tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som bra nätverk inom arbetsområdet, där detaljfrågor om standarder ofta diskuteras. 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson