2021-10-28 11:35Nyheter

Standarden för inbrottslarm uppdaterad

installation av larmpanellarmpanel

För att öka skyddet mot sabotage har fordringarna på internförbindelserna utökats och förtydligats. Det gäller även villkoren för när man inte behöver verifiera integriteten med hjälp av periodisk kommunikation. Dessutom preciseras fordringarna på kommunikationssystem som används för tillträde för användare via fjärrklarering.

Den förra utgåvan av SS-EN 50131-1 från 2018 gäller inte från och med 2023-05-11. Den nya utgåvan SS-EN 50131-1, utg 2.3:2021 innehåller tillägget A3 som inarbetats i texten. En mer genomgripande översyn av standarden diskuteras på europeisk nivå, i standardiseringsorganisationen CENELEC där svenska företag är med och deltar i SEK Svensk Elstandard. De som idag använder standarden för inbrotts- och överfallslarm och som har synpunkter på den, kan gå med i arbetet med den planerade nyutgåvan.

Svenska företag deltar i arbetet med att skriva och revidera standarder för bland annat inbrotts- och överfallslarm genom SEK och den tekniska kommittén SEK TK 79 Larmsystem. Nu är det även aktuellt med en översyn av SS-EN 50131-3 om centralapparaterna. Samtidigt planeras en särskild standard med vägledning och tillämpningsanvisningar för perimetersystem. Den ska komplettera den allmänna tekniska specifikationen SEK TS 50661-1, se preview på den här. Och givetvis är även anläggningsägare, myndigheter och andra användare välkomna att delta i arbetet.

Datainstallationer i fastigheter – generella fastighetsnät – är ämnet för SEK Handbok 459.

Andra områden där svenska företag är med och skapar europeisk och internationell standard är till exempel IT-säkerhet och elinstallationer.

Den engagerar sig i att skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard