2018-09-27 12:54Nyheter

Standarden för kabelnät på kontor, SS-EN 50173-2, har kommit i ny utgåva.

null

Även om kommunikationen med datorer och skrivare sker trådlöst, behöver moderna kontor pålitliga och flexibla kabelnät.

Generella kabelnät enligt SS-EN 50173-serien är applikationsoberoende och medger ändringar och utvidgning. De kan innehålla både balanserade kablar och fibrer eller en kombination av dem och de är inte heller bundna till någon viss tillverkare. Tillsammans med den allmänna delen SS-EN 50173-1 beskriver SS-EN 50173-2 struktur och minimikonfiguration för generella kabelnät i kontor, med fordringar på kabellänkar och kanaler, på implementering och på komponenter i kabelnätet. Det står också hur överensstämmelse med fordringarna verifieras.

Den nya utgåvan stöder de nya kanalklasserna I och II och de nya fiberkategorierna OM5 och OS1a. Dessutom innehåller den förstås flera andra ändringar och uppdateringar i förhållande till den förra utgåvan från 2007 och med den nya utgåvan har också strukturen förbättrats på hela serien SS-EN 50173.

Kontor kan ju innehålla serverrum, där kabelnätet beskrivs i SS-EN 50173-5, och gränsa till industrilokaler med kabelnät enligt SS-EN 50173-3. Den senare har också en koppling till SS-EN 61918 som behandlar planering och installation av kommunikationsnät för processtyrning och industriautomation.

För mer information, ladda ner preview här på de inledande avsnitten i SS-EN 50173-2, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 2: Kontor. Se preview här på SS-EN 50173-1, Fastighetsnät för informationsöverföring – Generella kabelnät – Del 1: Allmänna fordringar.

Standarderna är framtagna i europeiskt samarbete med specialister från olika länder och stöder applikationer enligt ISO/IEC och ITU-T. De har fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är utsedd som nationell standardiseringsorganisation av regeringen. Svenska specialister deltar i arbetet genom SEK TK 215 Elektrotekniska aspekter på telenät och teleutrustning

För att inte missa tillägg och nyutgåvor kan man ha sitt standardbibliotek på nätet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström