2012-04-24 16:17Nyheter

Standarden för trygghetslarm revideras

null

Nya möjligheter gör att den europeiska standarden med anvisningar för trygghetslarm revideras.

Den europeiska standarden med anvisningar för trygghetslarm, som i Sverige har beteckningen SS 447 06 40-7, är snart tio år gammal och det är hög tid att se över innehållet.

– Standarden har hållit sig bra, liksom den tillhörande systemstandarden SS-EN 50134-1, säger Thomas Borglin på SEK Svensk Elstandard, kanske för att den är helt fokuserad på trygghetslarmets funktion, utan hänsyn till vilka tekniska lösningar som använts.

Men en del har hänt, framförallt har möjligheter till medicinsk övervakning tillkommit, som gör att avsnitten om gränssnittet mot användaren ses över, liksom det som står om hur larmcentralen ska svara på larm. Frågor kring datasäkerhet har också blivit mer aktuella, och där får man också se över standarden.

Det svenska deltagandet i det europeiska arbetet sker genom kommittén för larmsystem inom SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard