2019-02-27 07:11Nyheter

Standarder för Agenda 2030

null

Med standarder från IEC mot målen för FNs Agenda 2030.

Av de 17 målen (SDG) för hållbar utveckling som FN ställt upp i sin Agenda 2030, påverkas 12 direkt av internationella standarder från IEC. Och i det arbetet medverkar alla de svenska företag, högskolor och myndigheter som deltar i kommittéer och arbetsgrupper i IEC och SEK Svensk Elstandard. Med sin kunskap och erfarenhet bidrar de till utvecklingen av nya internationella standarder inom el och elektronik. Standarder som lyfter ribban.

Läs mer om IEC och ladda ner broschyren ”The IEC and the Sustainable Development Goals” här.

Runt 85 % av de internationella standarderna från IEC antas också som europeisk standard av CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907 och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson