2020-06-01 08:50Nyheter

Standarder för framtidens industri

null

Fler borde se standarder som en kunskapsspridare och en språngbräda för produktutveckling, menar SEK Svensk Elstandard.

Standarder är kända verktyg för att spara resurser vid konstruktion och projektering. De minskar kostnaderna för drift och underhåll. För komplexa system är standarder helt nödvändiga, inte minst för kommunikation.

- Det är många standarder, bland annat gällande IT-säkerhet, driftsäkerhet, kompabilitet och EMC, som möjliggör kommunikationen. Den smarta industrin hade varit omöjlig utan standardisering, säger Thomas Korssell, vd på SEK Svensk Elstandard.

Engagemanget i standarder för framtidens industri är stort runt om i världen. Och mycket är på gång. I Tyskland, Japan, Frankrike och andra länder lyfter branschorganisationer och myndigheter fram vikten av att bygga på internationella standarder och att delta i utvecklingen av dem. I samarbeten där också svenska företag och högskolor välkomnas.

- Genom deltagandet får du veta vad dina produkter ska uppfylla för att möta kraven, du får möjlighet att se långt fram i tiden och tack vare detta kan du planera verksamheten, fortsätter Thomas Korssell.

Framtagningsprocesserna är internationella men resultaten blir oftast också svensk standard. Bland områden där arbete pågår för att lägga grunden med standarder finns bland annat digitala fabriker (”digitala tvillingar”) och ett avancerat projekt för digital representation av en tillgång (”asset”), för att i hela livscykeln ge åtkomst till tillgångens information och funktioner. Också projekt med snabba nätverk pågår, för att utnyttja 5G fullt ut i industrin. Fördelarna med standarder är kända. Att använda överenskomna och accepterade utföranden, metoder och protokoll ger styrka och förtroende. Även för den uppkopplade industrin finns åtskilliga standarder och vägledningar sedan tidigare. Ett exempel är standarder för industrins speciella behov av IT-säkerhet, medan andra standarder behandlar installationer, driftsäkerhet, kompabilitet och EMC.

Spelplanen för samarbetena i de här projekten finns i IEC. Kunskapsutbytet är internationellt och SEK Svensk Elstandard möjliggör svenskt deltagande och fastställer och tillhandahåller resultaten som svensk standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström