2016-02-01 13:56Nyheter

Standarder för Smart energi

null

Var med i arbetet från början – SEK välkomnar intressenter till uppstartsmöte den 9 februari!

För att koordinera arbetet med internationella standarder för ”Smart Energy” har den internationella standardiseringsorganisationen IEC inrättat en systemkommitté, SyC Smart Energy.

Arbetet i IEC SyC Smart Energy stödjer standardisering för interoperabilitet mellan system, tjänster, produkter och komponenter från olika leverantörer och för säkerhet, integritet och liknande frågor på systemnivå.

En motsvarande svensk grupp bildas nu av SEK Svensk Elstandard, SEK SK 1, Smart energi, som har konstituerande möte tisdag den 9 februari 2016. Den svenska gruppen ska spegla arbetet i den internationella och fungera som svensk referensgrupp, på samma sätt som de vanliga tekniska kommittéerna inom SEK Svensk Elstandard speglar motsvarande internationellt arbetet inom IEC.

Är du intresserad att delta i det tekniska arbetet inom SEK SK 1, Smart energi? Kontakta SEK Svensk Elstandard på tel 08-444 14 00 eller skicka ett mejl till snc@elstandard.se, senast den 5 februari om du vill delta på uppstartsmötet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell