2021-05-27 15:50Nyheter

Standarder för solel

null

Internationella standarder för solel finns och täcker hela teknikområdet. De behandlar allt från material och komponenter till dimensionering, installation och drift. Arbetet sker i den tekniska kommittén IEC TC 82 som alltså har en helt central roll.

Internationella standarder från IEC underlättar och är ofta en förutsättning för acceptans och teknikspridning. Dessutom blir de normalt även europeisk standard och därmed fastställs de också som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som av regeringen utsetts som standardiseringsorganisation inom el och elektronik.

 

Sedan 1907 SEK är Svensk Elstandard den svenska medlemmen i IEC. I SEK TK 82 samlas de i Sverige som vill delta med erfarenheter och kunnande i det internationella och europeiska - och därmed svenska - arbetet med standarder på området. Bland de mer än sextio projekt som pågår finns till exempel IEC 63104 för säkerhet för solföljande anordningar och IEC 63265 för standardiserade driftdata för driftövervakning och underhållsplanering.

 

Bland de senaste standarderna märks SS-EN IEC 62446-2 om underhåll av nätanslutna anläggningar och SS-EN IEC 62938 om provning av tålighet mot ojämnt fördelad snölast. Se också en kort film om det viktigaste kring installation av solceller.

 

IEC omfattar även andra teknikområden, som till exempel elektriska energilager, materialdeklarationer och industrins digitalisering.

 

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet, läs mer om SEK e‑standard. Vill man bara hålla sig informerad, kan man abonnera på nyhetsbrevet från SEK.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström