2016-01-21 17:48Nyheter

Standarder för tekniskt omsorgsstöd

null

SEK Svensk Elstandards nybildade Systemkommitté, SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd bjuder in intressenter till konstituerande möte tisdag den 2 februari 2016.

Nya, innovativa system för tekniskt omsorgsstöd kommer att bli allt viktigare för dem som, under längre eller kortare tid, har behov av vård och tillsyn men bor hemma. Den internationella standardiseringsorganisationen IEC har inrättat en ny grupp, en systemkommitté, för att stödja standardisering för användarvänlighet och tillgänglighet hos system och tjänster för tekniskt omsorgsstöd, för interoperabilitet mellan system, tjänster, produkter och komponenter från olika leverantörer och för säkerhet, integritet och liknande frågor på systemnivå.

En motsvarande svensk grupp bildas nu av SEK Svensk Elstandard, SEK SK 2 Tekniskt omsorgsstöd – som har konstituerande möte tisdag den 2 februari 2016. Den svenska gruppen ska spegla arbetet i den internationella – IEC SyC AAL (Active Assisted Living) - och fungera som svensk referensgrupp, på samma sätt som de vanliga tekniska kommittéerna inom SEK Svensk Elstandard speglar motsvarande internationellt arbetet inom IEC.

System för tekniskt omsorgsstöd (AAL) omfattar produkter, tjänster, miljöer och hjälpmedel för att stödja dem vars oberoende, säkerhet, välfärd och självständighet äventyras av deras fysiska eller mentala tillstånd.

Är du intresserad att delta i det tekniska arbetet inom SEK SK 2, Tekniskt omsorgsstöd? Kontakta SEK Svensk Elstandard på tel 08-444 14 00 eller skicka ett mejl till snc@elstandard.se senast den 26 januari.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson