2016-05-26 10:32Nyheter

Standarder från IEC bidrar till en hållbar utveckling

null

Av de 17 målen för hållbar utveckling som FN ställt upp, påverkas 12 direkt av internationella standarder från IEC.

Och i det arbetet medverkar de svenska företag, högskolor och myndigheter som deltar i kommittéer och arbetsgrupper i IEC och SEK Svensk Elstandard. Med sin kunskap och erfarenhet bidrar de till utvecklingen av nya internationella standarder inom el och elektronik.

Läs mer om IEC och ladda ner brochyren ”The IEC and the Sustainable Development Goals" hos IEC.

De flesta internationella standarderna från IEC antas också som europeisk standard av CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard