2016-06-07 13:21Nyheter

Standarder från IEC för landsbygdens elektrifiering

null

För elektrifieringen på den afrikanska landsbygden finns nu en guide från den afrikanska organisationen för elektroteknisk standardisering, AFSEC. 

Guiden ger korta, sammanfattande råd och hänvisar för närmare information vidare till olika standarder och andra anvisningar, främst från IEC, den internationella elektrotekniska standardiseringsorganisationen.

Framförallt lyfter guiden fram de båda serierna IEC 60364 – med standarder som bland annat ligger till grund för de svenska elinstallationsreglerna SS 436 40 00 – och IEC 62257 som beskriver planering och utformning av små fristående elnät.

Tillsammans med andra standarder från IEC, till exempel för solpaneler, vindkraft och batterier, bildar IEC 60364 och IEC 62257 en grund för fortsatt elektrifiering i områden som inte nås av konventionella elnät.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-Standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
SEK Svensk Elstandard