2014-08-21 11:16Nyheter

Standarderna för självläkande shuntkondensatorer har reviderats och kommit i ny utgåva.

null

Standarderna för självläkande shuntkondensatorer har reviderats och kommit i ny utgåva.

Shuntkondensatorer används i elnät för producera reaktiv effekt lokalt. De finns av två slag, ”vanliga” och självläkande. Standarden för självläkande har nu reviderats och kommit i ny utgåva, SS-EN 60831-1 och SS-EN 60831-2. Framförallt har några av provningarna gjorts tydligare, liksom kraven på den högsta ström och spänning som kan tillåtas.

Standarderna innehåller överenskomna regler för hur egenskaperna provas och redovisas, vilket såklart underlättar för konstruktörer och inköpare. SS-EN 60831-1 gäller också för kondensatorer i filterkretsar och den ger dessutom vägledning i samband med val och dimensionering, särskilt vad gäller överspänningar, överströmmar och skyddsanordningar.

SS-EN 60831-1, Kraftkondensatorer - Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1000 V - Del 1: Allmänt - Funktion, provning och märkning - Säkerhetsfordringar - Anvisningar för installation och användning.

SS-EN 60831-2, Kraftkondensatorer - Shuntkondensatorer av självläkande typ för högst 1000 V - Del 2: Åldrings-, självläknings- och destruktionsprovning.

Andra shuntkondensatorer behandlas i standarderna i serien SS-EN 60871 och seriekondensatorer i serien SS-EN 60143. Alla dessa standarder är framtagna inom IEC, den internationella organisationen för elektroteknisk standardisering, och har genom samarbetet i CENELEC också antagits som europeisk standard, likadan i 33 europeiska länder.

Den tekniska kommittén TC 33 inom IEC utarbetar internationella standarder för kondensatorer för kraftteknik. Genom motsvarande kommitté SEK TK 33 inom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag och myndigheter i arbetet i IEC TC 33.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson