2021-08-16 13:46Nyheter

Standardisering bygger förtroende

null

De internationella standardiseringsorganisationerna IEC och (den 41 år yngre) ISO har en särskild ställning. De verkar globalt och genom sina nationella medlemmar är de öppna för deltagande från industri, myndigheter, forskning och utbildning och från andra organisationer. De flesta standarderna från IEC antas också som europeisk standard och fastställs som svensk standard.

I Sverige är det den svenska standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard som är medlem i IEC och som välkomnar svenska intressenter att vara med och delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder. För att driva förändring och bidra med kunskap och erfarenhet, eller för att hålla koll på vad som är på väg.

Att delta i standardiseringen genom SEK Svensk Elstandard ger därför inte bara direkta fördelar, som att vara med och skriva nya standarder och att omarbeta gamla. Det bygger också förtroende hos kunder och leverantörer: vi har varit med i arbetet med den här standarden, vi kan det här.

IEC är alltså spelplanen för dem som vill utveckla standarder och tekniska anvisningar inom el och elektronik och omkringliggande berörda områden, som tex larmsystem, IoT och bränsleceller. SEK och IEC är alltså inte föreningar endast för ”elbranschen”.

Från början har standardiseringsarbetet även omfattat grundläggande begrepp, symboler och metoder. Dessa allmänna standarder används sedan i andra standarder, för olika produkter, mätningar, gränssnitt eller annat. På samma sätt sker ett utbyte på tvären mellan olika områden inom IEC, för att utnyttja metoder och erfarenheter som visat sig fungera.

EXEMPEL: Den grundläggande standarden för IT-säkerhet i industri och infrastruktur, IEC 62443, ligger till grund för liknande standarder som är anpassade för särskilda sektorer. Ett par sådana är IEC 62351 för elnät och IEC 63154 för marin navigations- och radiokommunikationsutrustning.


Ämnen: IEC

Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström