2016-10-28 18:26Nyheter

Standardisering för en hållbar samhällsutveckling

null

Standardiseringens betydelse för företag inom energisektorn i fokus när Energiforsk bjuder in till kostnadsfritt seminarium.

Energiforsk hälsar välkommen till en dag med rubriken ”Standardisering för en hållbar samhällsutveckling” den 8 november 2016 i Stockholm. Bland andra talar Anders Richert, teknisk direktör Elsäkerhetsverket och medlem i styrelsen för CENELEC, den europeiska organisationen för standardisering på elområdet, under rubriken ”Älskar Elsäkerhetsverket standardisering?” Bland övriga föredragshållare märks Asoos Rasool, VD Mälarenergi Elnät AB, och Joakim Marklund, chef PoD Nät AB Fortum Värme.

Se hela programmet och anmäl dig här.

Senaste anmälningsdag är den 1 november.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson