2020-10-09 10:42Nyheter

Standardisering för hjärnhälsa

null

Imorgon, den 10 oktober, är det World menthal health day. Ny teknik gör det möjligt att förstå hjärnan och hjärnrelaterad ohälsa.

Undersökning med magnetkamera är ett fantastiskt sätt för läkare att se och undersöka förhållanden och förändringar i hjärnan. Tekniken belönades också med nobelpriset i medicin 2003 och MR-utrustning finns idag på alla större sjukhus. Men för att tekniken skulle kunna omsättas i fungerande och säkra produkter och komma i praktisk användning, krävdes överenskommelser om säkerhetsregler och provningsmetoder. Vad många inte vet, är att det är sådant man kommer överens om inom internationell standardisering, där också svenska företag, sjukhus och myndigheter är med.

Samarbetet med att skriva sådana medicintekniska standarder sker i den internationella organisationen IEC. I detta viktiga arbete deltar man i Sverige genom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och som fastställer resultaten därifrån som svensk standard. Det handlar inte bara om säkerhet. För magnetkameror finns också en standard för hur man provar bildkvalitet och andra egenskaper.

På samma sätt har man enats om standarder för andra sorters produkter, men också om standarder som handlar om att välja rätt produkt eller att göra ett visst arbete så att överenskomna krav uppfylls. För elinstallationer till exempel, eller för att bedöma säkerheten när patienter med pacemaker undersöks med magnetkamera.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson