2021-09-07 11:41Nyheter

Standardiseringens stuprör luckras upp

null

Systemkommittéerna bryter de stuprör som är oundvikliga när olika teknikområden arbetar med standarder var för sig. De hanterar frågor som spänner över flera teknikområden och ger också arbetet med globala standarder en mer systemorienterad struktur.

De första systemkommittéerna för Smart Energy och för Active Assisted Living (SyC AAL) skapades i den internationella standardiseringsorganisationen IEC redan 2014. Sedan har följt Smart Cities (SyC SC), Low Voltage Direct Current for Electricity Access (SyC LVDC), Smart Manufacturing (SyC SM) och Communication Technologies and Architectures of Electrotechnical Systems (SyC COMM).

 

Systemkommittéernas namn är ganska självförklarande, utom möjligen ”Active Assisted Living”. Den arbetar med standarder och vägledningar för utrustning, system, tjänster och kompetens inom de områden som i Sverige oftast kallas välfärdsteknologi eller välfärdsteknik, se mer här.

 

Förenkling och kartläggning

Systemkommittéerna inom IEC ska alltså inte först och främst skriva internationella standarder, även om den kan göra det. De ska förenkla användningen av standarder inom områden där flera olika tekniska kommittéer är aktiva. Framför allt ska de ta fram vägledningar, färdplaner, användningsfall och gapanalyser. Tillsammans med de tekniska kommittéerna ska de också kartlägga var det saknas standarder och bygga långsiktiga strategier för systemområdena.

 

Läs mer om systemkommittéerna i det senaste numret av SEK Aktuellt, nr 2/2021, särskilt om systemkommittén för smart energi som arbetar med systemnivåstandardisering, samordning och vägledning inom områdena smarta elnät och smart energi, inklusive interaktion inom områdena värme och gas. Där finns även en artikel om standardisering för utveckling av förnybar el och smarta elnät.

 

Systemkommittéerna är uppbyggda på samma sätt som de tekniska kommittéerna med ordförandeskap och sekreterarfunktion och arbetet sker på i princip samma sätt. En skillnad är att en systemkommitté kan anordna forum, för att utbyta och införskaffa information inom olika områden, till stöd för kommande arbete med standarder.

 

SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC, bevakar alla systemkommittéerna. Vissa av dem har en direkt spegling genom en egen svensk systemkommitté inom SEK. Vill du veta mer – eller delta i någon av dem – så hör av dig till SEKs kansli, senc@elstandard.se, eller 08-444 14 00.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell