2018-11-21 07:59Nyheter

Stora solcellsanläggningar – Ny hjälp för konstruktörer och installatörer

null

Nya IEC TS 62738 ger allmänna riktlinjer och rekommendationer för konstruktion och installation av stora markplacerade solenergianläggningar med solceller.

Fokus ligger på konstruktionsaspekter som skiljer sig från dem som gäller för vanliga anläggningar på bostadshus och kommersiella fastigheter.

Konfigurationer, kabelval och metoder för kabelförläggning behandlas, liksom överströmsskydd och potentialutjämning i vidsträckta anläggningar. Både fasta och solföljande anordningar omfattas. Det förutsätts att allmänheten inte har tillträde till anläggningen. Takmonterade anläggningar behandlas inte.

Se preview här på IEC TS 62738, Ground-mounted photovoltaic power plants – Design guidelines and recommendations. Den är en teknisk specifikation, alltså en förstandard som kan utgöra underlag för en kommande standard. Den kompletteras av den tekniska rapporten IEC/TR 63149, Land usage of photovoltaic (PV) farms – Mathematical models and calculation example, se preview här. Med funktionen preview kan man få en introduktion, genom att fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och det viktiga avsnittet med syfte och omfattning.

Båda skrifterna har tagits fram inom IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, inom IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Svenska intressenter kan delta i arbetet genom SEK TK 82 som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Bland nyare standarder på området märks SS-EN IEC 61730 som ger säkerhetsfordringar på solcellsmoduler (solpaneler), se preview här på del 1 och här på del 2.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström