2014-03-18 13:53Nyheter

Supraledning

null

Ett japanskt förslag till internationell standard för supraledande elektronik har lämnats till IEC.

Supraledande givare och detektorer används inom olika områden, t ex medicinsk diagnostik, övervakning, strålningsövervakning och spektroskopi. I ett japanskt förslag till IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området, förslås nu en grundläggande standard för supraledande givare och detektorer, eftersom – som det formuleras i förslaget – IEC-standardisering behövs för användarna då terminologin är i oordning och det inte finns några schemasymboler och inga provningsmetoder.

Förslaget till en standard som ska råda bot på detta har fått beteckningen 90/333/NP, Superconductivity – Part XX-1: Superconducting electronic devices – Generic specification for sensors and detectors, kan fram till den 11 april 2014 utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC. I två bilagor i förslaget beskrivs också kortfattat olika typer av detektorer.

Den svenska referensgruppen för IEC TC 90, SEK TK 90, Supraledning, är för tillfället vilande men intresserade företag och institutioner är välkomna att ta kontakt med SEK Svensk Elstandard, sek@elstandard.se eller 08-444 14 00.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard