2017-10-06 12:06Nyheter

Sverige ledande i den internationella kommittén som beskriver miljöförhållanden och ger passande provningsmetoder för produkter.

null

Att beskriva och klassificera riskerna för att teknisk utrustning skadas eller förstörs av djur, växter och annat levande, det finns det en standard för.

På våra breddgrader är det väl närmast råttor och möss och husbock som kan ställa till det men längre söderut tillkommer fler djur – termiter till exempel – och problemen med svamp ökar i varmt och fuktigt klimat. Även bakterier kan vara ett problem, eftersom de kan bryta ner olika material, som smörjoljor och olika isolermaterial.

Olika delar av den internationella standarden IEC 60721 beskriver förhållanden som kan uppstå t ex vid transport och olika typer av miljöförhållanden som kan råda på olika områden, som kyla, fukt och vibrationer. En del, IEC 60721-2-7, behandlar alltså inverkan från levande organismer. Ett förslag till ny, reviderad utgåva är nu ute för kommentering och remiss. Förslaget, som har beteckningen 104/741/CDV kan fram till den 30 oktober 2017 beställas från SEK Svensk Elstandard här. Där finns också en länk som gör det möjligt att kommentera förslaget direkt på nätet.

Den första utgåvan, som man nu arbetar på att ersätta, kom 1987. Sekreterare i det arbetet var då svensken Eric Gott. På sin hundraårsdag häromveckan, kunde han berätta hur han kom att bli sekreterare för den IEC-kommitté som arbetar med beskrivning av miljöförhållanden:

– Jag arbetade på marinbyrån på Asea och deltog i arbetet med standarder för elutrustning för fartyg i IEC TC 18. Vi insåg att miljön är olika på olika platser ombord och att det hade betydelse för utrustningen, och jag blev sammankallande i en arbetsgrupp för miljöspecifikation ombord. Då kom jag i kontakt med Kjell Spång, som var sekreterare i den dåvarande kommittén IEC TC 75, Classification of environmental conditions. Vi genomförde en samordning av våra respektive dokument och vi hade mycket att göra med varandra i flera år. En dag sa Kjell, att han inte hade tid att vara kommittésekreterare längre, han hade för mycket att göra, och han sa: – Du får ta över!

Trettiofyra år senare ligger sekretariatet för IEC-kommittén för miljötålighetsprovning och miljöbeskrivning fortfarande i Sverige. Den har numera beteckningen IEC TC 104 och nu är det Henrik Lagerström på SEK Svensk Elstandard som är sekreterare. Det händer en hel del just nu, säger han.

– Många teststandarder i IEC 60068-serien, varav vissa inte har reviderats på decennier, har nu kommit relativt långt i uppdateringsprocessen. IECs internationella miljötålighetsprovnings- och miljöklassificeringskommitté TC 104 spelar här en nyckelroll, inte minst då tillverkare och kunder över hela världen ställer allt högre krav på att elektronikprodukter ska fungera också under svåra miljöförhållanden.

Nästa möte, i december 2017, kommer att hållas i Japan.
– Vi har fått en fantastiskt fin inbjudan från JISC, Japanese Industrial Standards Committee, att hålla möte i Tokyo, något vi naturligtvis är mycket glada och tacksamma för, säger Henrik. Och pekar på intresset i Japan och Sverige för ökat handelsutbyte och tekniskt samarbete, se här.

Läs mer om IEC TC 104 och SEK TK 104, som samlar svenska deltagare i arbetet, här.

Internationella standarder från IEC antas oftast också som europeisk standard och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. För att inte missa några uppdateringar kan du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-standard här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson