2021-02-15 12:58Nyheter

Ta kontrollen över din kompetensutveckling

null

Ta kontrollen över din kompetensutveckling − delta nationellt, europeiskt och internationellt i det tekniska kommittéarbetet.

 

Livslångt lärande har många komponenter, som praktiska erfarenheter från arbetet, att läsa böcker och artiklar, delta i kurser eller utbildningsdagar, eller engagera sig i utvecklingen av standarder på nationell, europeisk och internationell nivå.

 

På engelska talar man om CPD, Continuing Professional Development. Det är processen att spåra och dokumentera färdigheter, kunskap och erfarenhet som man får i arbetslivet. I Sverige har begreppet främst tagits upp inom sjukvården, men också ingenjörer kan uppmuntras att ta kontrollen över lärande och kompetensförbättring genom olika aktiviteter under hela yrkeslivet.

 

För den som är engagerad i forskning, innovation, konstruktion, tillverkning eller stödtjänster inom någon sektor och vill få en förståelse för hur man kan påverka den framtida utvecklingen av nyckelstandarder inom sitt kompetensområde eller i relaterade nya och framväxande områden, kan det vara en perfekt form av CPD att delta i en teknisk kommitté inom standardiseringen. Som svensk nationalkommitté i IEC är SEK Svensk Elstandard din port till den internationella standardiseringen inom el och elektronik.

 

Som deltagare i en teknisk kommitté inom SEK Svensk Elstandard hjälper du till att möta efterfrågan på nya och förbättrade standarder och vägledningar. Samtidigt ökar du din kunskap och stärker ditt nationella och internationella professionella nätverk. Som ingenjör arbetar du med standarder varje dag, för konstruktion och provning, prestanda, säkerhet eller miljöpåverkan.

 

Att engagera sig i standardiseringen ger möjlighet till fördjupning och samarbete med kollegor. Kanske vill du ändra någon begränsning i en standard, eller skärpa ett krav som du tycker är för vagt – då arbetar du i en expertkommitté för att göra den förändringen på internationell nivå. Du som inte redan är engagerad i arbetet för nationell och global utveckling av standarder inom el och elektronik: kontakta SEK Svensk Elstandard för mer information, sek@elstandard.se eller på telefon 08 444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh