2016-02-15 18:15Nyheter

​Tack Malmö!

null

Tack alla besökare för en lyckad Elmässa! 

SEK tackar alla som under Elmässans dagar i Malmö förra veckan besökte vår monter och tog del av våra informationsseminarier på Elscenen. Vi hade två intensiva och givande dagar med många frågor och trevliga möten.

Nästa gång ni hittar oss på mässgolvet är under Elmässan i Jönköping i september. Välkomna! 

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard