2021-03-08 13:14Nyheter

Tidigt och aktivt engagemang ger större fördelar

null

Att vara med i standardiseringen är att tillföra organisationen en förmåga – förmågan att på sikt kunna påverka viktiga standarder och ha inflytande på dem.

Tidigt och aktivt engagemang för att sätta nya standarder ger ett försprång i tid och kunskap. Det ger i sin tur marknadsfördelar och därmed möjligheten att lägga ett unikt erbjudande ovanpå den grundläggande standard som man varit med om att ta fram.

Den som är med och skriver standarden är därför beredd när den publiceras och överraskas inte av nya eller ändrade krav eller mätmetoder. Ju tidigare ett företag kan delta i standardutvecklingen – och integrera den i företagets övergripande innovationsprocess – desto större är fördelarna.

Men också den som använder en befintlig standard kan påverka, genom att engagera sig i utvecklingen av nästa utgåva eller av nya relaterade standarder.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Genom att bygga förtroende för nya innovativa lösningar hjälper standarder också till att överbrygga innovationsgapet mellan forskning och marknadseffekt.

Standarder möjliggör även fri rörlighet för varor och tjänster genom att avlägsna tekniska handelshinder. Europeiska och internationella standarder ger därför tillgång till stora marknader för nya produkter och tjänster.

Som aktiv i standardutvecklingen ökar du också ditt anseende och din trovärdighet hos viktiga industriella intressenter, kunder och beslutsfattare.

SEK Svensk Elstandard är svensk nationalkommitté i IEC och är därmed är din port till internationell standardutveckling inom el och elektronik. För mer information om vad det betyder inom ditt område och om hur du kan engagera dig och ditt företag, kontakta SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström