2017-06-26 15:59Nyheter

Tillgång till hållbar el

null

Hur ger vi alla hem elektricitet? Nio uttalanden från konferens i Nairobi.

Det var temat för en konferens i Nairobi i maj, arrangerad av Kenya Bureau of Standards och IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Konferensen enades om nio uttalanden, läs mer här. Den afrikanska organisationen för elektroteknisk standardisering, AFSEC, har gjort en broschyr med vägledning för elektrifieringen på den afrikanska landsbygden, läs mer här.

SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna, är den svenska medlemmen i IEC. Genom de tekniska kommittéerna i IEC och SEK bidrar svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer till utvecklingen av internationella standarder på elområdet. Läs mer här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson