2016-03-07 15:17Nyheter

Tillståndsövervakning och underhåll

null

Datoriserad tillståndsövervakning i industri och elnät kräver nya standarder.

Med industrins ökade digitalisering ligger det i förlängningen att också automatisera tillståndsövervakning med hjälp av de system som används för mätning och styrning (”Industri 4.0 kräver underhåll 4.0”). Ett förslag från Tyskland att skriva en internationell standard som ska bana väg för detta – Uniform representation of condition monitoring functions – har antagits av den tekniska kommitté som tar fram internationella standarder för processtyrning, IEC TC 65, där SEK TK 65 är den svenska spegelkommittén vilken du kan läsa mer om här.

Liknande frågor är aktuella i samband med arbetet med att göra elnäten smartare. En ny del av IEC-standarden för gränssnitt för styrning i distributionsnät handlar om gränssnitt för överföring av underhållsrelaterad information till andra system. Den fastställdes i februari som svensk standard, SS-EN 61968-6, av SEK Svensk Elstandard. En beskrivning av standardens syfte och innehåll finns i den preview som kan laddas ner här.

Standarden kommer från den tekniska kommitté som tar fram och underhåller internationella standarder för styrning och automatisering i elnät, IEC TC 57, där svenska intressenter deltar genom spegelkommittén SEK TK 57. IEC TC 57 släpper snart ifrån sig en teknisk rapport, IEC 61850-90-3, om användning av IEC 61850 för automatisk, distribuerad tillståndsövervakning, diagnos och analys. IEC 61850 är den centrala kommunikationsstandarden för kraftföretagsautomation (”smarta nät”) och det är meningen att innehållet i den tekniska rapporten ska arbetas in i olika delar av standarden. Läs mer om SEK TK 57 här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström