2022-01-26 14:32Nyheter

Trådlös elbilsladdning

null

Månadens standard januari 2022

Ny standard för trådlös laddning av elbilar är klar och arbete har startat med en standard för trådlös megawattladdning.

Den nya standarden SS-EN IEC 61980 behandlar trådlös – induktiv - laddning av elfordon. Sådan laddning kan vara praktisk och bekväm i vissa sammanhang, t ex för distributionsbilar som ofta stannar på samma ställen eller hemma i garaget för dem som inte vill hålla på med sladdar och sånt. Induktiv laddning sker mellan en spole i marken och en under fordonet och det ställer vissa krav på passning mellan dem och på tålighet mot snö och is och liknande.

Standarden behandlar laddstationens egenskaper och driftförhållanden, elsäkerhet och kommunikation mellan laddstation och fordon. Även EMC-fordringar ingår, alltså laddstationens förmåga att fungera tillsammans med annan elektrisk och elektronisk utrustning. Standarden skiljer då på om laddstationen är tänkt att placeras i bostadsmiljö (klass B) eller industrimiljö (klass A). Dubbelriktad energiöverföring, alltså även från fordon till laddstation, behandlas inte men kan komma att inkluderas i nästa utgåva. Detsamma gäller trådlös energiöverföring till fordon i rörelse. Se preview här på de inledande avsnitten i SS-EN IEC 61980-1, System för trådlös energiöverföring för elfordon – Del 1: Allmänna fordringar.

SS-EN IEC 61980-1 är framtagen inom den internationella standardiseringsorganisationen IEC och på internationell nivå är det här den andra utgåvan. Den första utgåvan antogs sedan varken som europeisk standard (EN) eller svensk standard (SS). På frågan vad som skiljer de nya utgåvan från den gamla, svarar Peter Herbert på Vattenfall AB Research & Development:

- Den stora skillnaden är att teknikspecifik text har flyttats till andra delar så att del 1, allmänna fordringar, handlar om just generella krav och blir teknikneutral. Det gör standarden tydligare och underlättar för framtida utveckling av standarden. Standarden har även i övrigt städats upp och blivit tydligare, säger han, och tillägger att 61980-serien även innehåller en del 2 om kommunikation mellan laddstation och fordon och del 3 om den elektromagnetiska kraftöverföringen. Båda två är för närvarande under revision.

Arbetet med de här standarderna sker alltså i ett internationellt samarbete i organisationen IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 69 där Peter Herbert är ordförande och som har den långa titeln Electrical power/energy transfer systems for electrically propelled road vehicles and industrial trucks.

- Som ordförande i IEC TC 69 är det kul att se engagemanget från svenska och utländska experter. Problematiken är vanligen lika i många länder, men förutsättningarna kan vara olika, säger Peter Herbert.

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster och regeringen har utsett SEK Svensk Elstandard som svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik. IEC TC 69 har en central roll i arbetet med elektrifiering av transporter på väg och i anläggningar och representanter från företag och offentlig sektor i Sverige deltar i IEC TC 69 genom spegelkommittén SEK TK 69 Elbilsdrift. I IEC TC 69 har man också påbörjat arbetet på en IEC 61980-4 för trådlös laddning med en effekt av upp till 1,2 MW för tunga fordon. Genom att bygga förtroende för nya innovativa lösningar hjälper standarder också till att överbrygga innovationsgapet mellan forskning och marknadseffekt.

För ”vanlig” laddning med sladd ger SEK Handbok 458 vägledning och råd till dem som installerar eller påverkar beslut om installation av laddplatser för elfordon. Fordonsladdning innebär en belastning på elinstallationen och i den nya SEK Handbok 460 finns råd om hur man kan minska risken for brand och driftstörningar.

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson