2018-04-24 16:09Nyheter

Trådlös maskinstyrning

null

Trådlös utrustning blir allt vanligare för styrning av maskiner, också för funktioner med betydelse för säkerheten.

Specialister från flera länder har därför samarbetat för att skriva en särskild standard för trådlösa styrsystem för maskiner. Den har nu också antagits som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som gett den beteckningen SS-EN 62745.

Standarden innehåller fordringar på funktionalitet och gränssnitt för trådlösa styrsystem, alltså sådana som med hjälp av radio, IR eller liknande ger en förbindelse mellan en manöverenhet och resten av maskinens styrsystem. Manöverenheten kan vara fast eller bärbar.

Bland det som behandlas finns oavsiktlig manövrering, olika stopp-funktioner, återställning och uppträdande vid bortfall av matning.

SS-EN 62745 behandlar inte trådlösa förbindelser mellan maskindelar som saknar betjäningsenheter. Den innehåller inte heller några fordringar på utförande (t ex slagtålighet) och fordringarna i standarden är oberoende av det valda kommunikationsprotokollet. Den är en standard av typ B2 enligt ISO 12100 och är avsedd att användas tillsammans med den allmänna standarden för maskiners elutrustning, SS-EN 60204-1.

Se preview här på SS-EN 62745, Maskinsäkerhet – Fordringar på trådlösa styrsystem. Med funktionen preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning. SS-EN 62745 överensstämmer helt med den en internationella standarden IEC 62745, som också antagits som europeisk standard i CENELEC. Den gäller därmed lika och utan ändringar i 34 europeiska länder.

Den svenska spegelkommittén för det internationella arbetet med standarder för maskiners elutrustning är SEK TK 44 inom SEK Svensk Elstandard.

Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson