2015-08-12 14:14Nyheter

Trådlös styrning

null

En ny standard för trådlösa styrningar till maskiner är nu på remiss. Det ställs höga krav på dataöverföringen mellan den trådlösa styrningen och maskinens huvudkontroll.

Användningen av trådlösa styrningssystem för olika typer av maskiner ökar kontinuerligt. Funktionen hos dessa system interagerar med maskinens styrsystem och kan därför påverka maskinens säkerhet. Standarden SS-EN SS-EN 62745 kommer att ge fordringar på funktionen hos trådlösa styrningssystem för maskinstyrning. Standarden är nu ute på remiss och kommer enligt planen ut som IEC-standard under mitten av 2016.

Det är många aspekter som måste utvärderas för att trådlösa operatörspaneler ska kunna fungera säkert med maskinens styrsystem.

Kontrollen ska inte ha påverkan oavsiktligt, till exempel om operatörspanelen tappas eller hanteras ovarsamt. Man ska heller inte kunna använda operatörspanelen om man inte har rätt nyckel eller accesskod eller motsvarande.

Det ska säkerställas att signaler endast påverkar de avsedda kommandona, även om signalerna utsätts för störningar. Bland annat detta gör att det ställs höga krav på dataöverföringen mellan den trådlösa styrningen och maskinens huvudkontroll.

Spänningsbortfall eller avbrott i kommunikationen till den trådlösa operatörspanelen ska inte ge upphov till farliga situationer hos maskinen och styrningen ska kunna återupptas på ett säkert sätt efter sådana händelser.

Standarden beskriver också de olika stoppfunktionerna som är aktuella vid fjärrstyrning av maskiner. Det är en del av de aspekter som beaktas, liksom även fordringar på hur det ska fungera säkert med flera operatörspaneler.

Standarden kommer att fungera som komplement till andra maskinsäkerhetsstandarder, till exempel SS-EN 60204-1. På SEK Svensk Elstandard är det den tekniska kommittén SEK TK 44 som arbetar med maskinstandarder och vill du ha mer information om arbetet eller är intresserad av att delta kan du kontakta oss på sek@elstandard.se eller 08-444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson