2016-09-23 11:44Nyheter

Träffa SEK på Elmässan!

null

Ta chansen att uppdatera dig om kommande nya utgåvan av Elinstallationsreglerna.

SEK hittar du förutom i monter L:06 även på mässcenen. Joakim Grafström, som är tillbaks hos SEK sedan i maj, uppdaterar dig med föredragen ”Myter & föreställningar kring elinstallationsregler” och ”Nya Elinstallationsregler – Solceller, laddning av elfordon, tilläggsskydd, AFDD m m”. Du kan lyssna till båda föredraden båda mässdagarna.

Arbetet med ny utgåva av Elinstallationsreglerna fortgår enligt plan


Föredraget ”Nya Elinstallationsregler – Solceller, laddning av elfordon, tilläggsskydd, AFDD m m” handlar om den kommande utgåvan av Elinstallationsreglerna. Arbetsgruppen inom den tekniska kommitté som ansvara för detta gick senast igenom det kraftigt uppdaterade avsnittet om solcellsinstallationer och det helt nya avsnittet om elbilsladdning.
I det uppdaterade avsnittet 712 om solcellsinstallationer blir det tydligare vilka skydd som behövs och vilken märkning som krävs. Många termer med definitioner införs för bättre förståelse av fordringarna. En del förtydliganden görs också om hur ett solcellssystem ansluts till en elanläggning och att detta är möjligt oberoende av om elanläggningen är konstruerad som TN-C eller TN-S.

Det nya avsnittet 722 får rubriken Matning av elfordon. Det kopplar ihop förutsättningarna från elbilar, laddningsegenskaper och anslutningsdon samt hanterar de fordringar som nu ska gälla för landningsplatser för elfordon. Till viss del är de nya fordringarna sådant som redan rekommenderats vid nyinstallation, men eftersom området fortfarande är nytt, finns det en del säkerhetsaspekter att ta hänsyn till, vilka inte är självklara för alla.

Förutom standardtexten har en hel del rekommendationer, tydliggöranden och kopplingar till legala regelverk diskuterats och de kommenterade avsnitten i SEK Handbok 444 kommer givetvis att uppdateras. Handboken beräknas kunna släppas samtidigt som standarden fastställs, vilket enligt planen blir i maj 2017.

För mer information om var och exakta tider besök gärna mässans hemsida här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson