2020-03-02 13:30Nyheter

Tysk färdplan betonar standarder

null

Industri 4.0, smart industri, eller vad vi vill kalla det, blir inte av utan standarder.

- Standarder har en större betydelse än någonsin. De tillåter oss att göra av framsteg och uppleva trygghet, att främja världshandeln och att påverka den ekonomiska tillväxten i många länder, skriver professor dr Dieter Wegener i förordet till den tyska färdplanen för standardisering för Industri 4.0.

- Men, tillägger han, det är tydligt att digitaliseringen kräver vissa ansträngningar, vi får inte luta oss tillbaka bara för att vi var snabba i starten.

Den tyska färdplanen kan laddas ner här – på tyska, engelska och japanska. Den har tagits fram av de tre tyska företagsorganisationerna BITKOM, VDMA och ZVEI – inom data, maskin respektive el och elektronik – i projektet Standardization Council Industrie 4.0 som de driver tillsammans med standardiseringsorganisationerna DIN och VDE/DKE.

I färdplanen, som kommit lagom till årets Hannovermässa, syns väldigt tydligt hur mycket av arbetet med den nya industrin som utnyttjar internationella standarder från IEC och ISO. Inte bara IEC 62443-serien för IT-säkerhet, utan också till exempel IEC 62541 (OPC-UA) för informationsutbyte och IEC 62832 för beskrivningar av den digitala fabriken (under arbete). Bland de övriga standarderna som nämns, märks framförallt tvillingstandarderna IEC 61360 och ISO 13584-42 för att beskriva produkters egenskaper i maskinläsbar form.

Svenska specialister kan också vara med och bidra i arbetet genom SEK Svensk Elstandard (IEC) och SIS (ISO). Standarder från IEC, och många standarder från ISO, antas sedan också som europeisk standard och svensk standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson