2015-11-12 14:28Nyheter

Underhåll i elnät

null

Europeiskt projekt för rutiner för underhåll i elnät startar.

På tyskt förslag startar ett arbete med att ta fram en europeisk standard för underhåll av installationer och utrustning i elnät. Den har föreslagits bestå av två delar. Den första ska beskriva underhållsmetoder och systemaspekter medan den andra ska behandla rutiner för tillståndskontroll.

Standarden ska vända sig till elnätägare och till dem som i övrigt administrerar eller utför underhåll i elnät.

Projektet drivs i CENELEC, den europeiska organisationen för standardisering på elområdet, och svenska experter kan delta genom den tekniska kommittén TK 8 som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Läs mer om den här.

Allmänna vägledningar beträffande aspekter på underhåll finns framtagna inom IEC och fastställda som europeisk standard av CENELEC och som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, t ex
SS-EN 60300-3-11 om funktionssäkerhetsinriktat underhåll och
SS-EN 60300-3-14 om underhåll och underhållsstöd.

Se också en rapport från IEC om ”Strategic asset management of power networks” här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström